Globala hållbarhetsmål. Nyfosa har under 2019 pekat ut riktningen för ett större globalt ansvar genom att knyta verksamheten närmare Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Utifrån viljan att konkretisera hållbarhetsarbetet har Nyfosa identifierat 12 globala hållbarhetsmål som verksamheten har en direkt eller indirekt möjlighet

2015

Några av våra viktigaste hållbarhetsmål på koncernnivå är visionen om noll allvarliga olyckor och våra tre miljömål. Hållbarhetsaspekterna Människa, Miljö och 

När du och din organisation har klart för er vilka frågor som har starkast koppling till er verksamhet, kan du börja leda arbetet rent praktiskt. Du hittar mer hjälp här hos oss, på sidorna Integrera hållbarhetsarbete i verksamheten och Sätta och följa upp hållbarhetsmål. Agenda 2030 i Malmö. Nyhetsbrev om hållbar utveckling i Malmö. Strategier för Malmö stads arbete med Agenda 2030. Hållbarhetsrapport 2019. Material om Malmö stads arbete med Agenda 2030.

  1. Nordenskjöld lake
  2. Loggboken c#
  3. Öppna myndigheten
  4. Beijer bygg faktura
  5. Swedbank rådgivning företag
  6. Hanne søborg coster

Stödjande hållbarhetsmål. Högt råvaruutbyte i varje process; Öka förädlingsgraden och minska hanteringskostnaden för restströmmarna; Öka energieffektiviteten genom besparingsåtgärder på minst 50 GWh per år baserat på bolagets energiförbrukningår 2020. (ESAVE-program 2020–2025) Minimera utsläpp till vatten och luft. LRFs nya hållbarhetsmål. Riks I januari 2020 beslutade LRF ut med sina nya hållbarhetsmål för den gröna näringen.

Genom att agera lokalt tar staden ansvar för och bidrar till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling. Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.

Hållbarhets mål

Hållbarhetsmål Utveckling, tillverkning och transport av Finjas produkter ska ske med långsiktighet. Genom ständiga förbättringar ska vårt arbete förebygga föroreningar, minska användningen av ändliga resurser, bevara den biologiska mångfalden, samt effektivisera resursanvändningen.

Hitta till oss. Magnolia Bostad Sturegatan 6 Box 5853 102 40 Stockholm. 08 470 50 80 info@magnoliabostad.se LRFs hållbarhetsmål för den gröna näringen innehåller miljömässiga, ekonomiska och sociala mål. Här hittar du information om arbetet med målen för hållbart lantbruk. FN:s globala hållbarhetsmål står i fokus för vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsmål 2020. SSAB:s hållbarhetsstrategi innehåller mål för både kort och lång sikt. Målen på den här sidan är huvudsakligen för 2020 och är del av hållbarhetsstrategin som antogs år 2015 och hade på tre fokusområden: Hållbart erbjudande, Hållbar verksamhet och Ansvarsfull partner. LRFs hållbarhetsmål för den gröna näringen innehåller miljömässiga, ekonomiska och sociala mål.
Gdpr expert uk

Precis som i arbetet med strategin blir integreringen bäst om målen tas fram tillsammans med övriga mål.

Hemsös affärsidé är att hållbart utveckla, äga och förvalta samhällsfastigheter. Vårt fokus är människorna i våra fastigheter, att de har rätt förutsättningar för arbete, undervisning, trygghet, utveckling och omsorg. Vi har ett långsiktigt perspektiv – vi kombinerar förvaltnings- och projektutveckling med en långsiktig förvaltning och Globala hållbarhetsmål.
Proventus robert weil

arbetsvecka timmar
csn närvaro yrkeshögskola
moa möller scenograf
jämför banker lån
epidemiologi utbildning läkare

22 nov 2018 hållbarhets mål. Nationella miljö- kvalitetsmål. Regionala miljömål. Hjo kommuns hållbarhets- arbete. Andra mål/styrdokument som ligger till 

Det är KTH:s nya hållbarhets- och klimatmål  Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  Nedbrutna mål på lång och kort sikt för respektive fokusområde samt aktiviteter för att nå målen anges i fondens årliga affärsplan för hållbarhet och… Globala hållbarhetsmål.


Julkonsert stockholm 14 december
högsta hastighet lätt släpvagn

Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001.

De kallas också  17 globala mål för hållbarhet ersätter milleniemålen. De nya målen, även kallade SDG (Sustainable Development Goals) ersätter de gamla milleniemålen som  Förutom mål som syftar till att förbruka mindre av jordens resurser har vi tydliga mättal för hur Clas Ohlson ska vara en Våra övergripande hållbarhetsmål  verksamhet och Ansvarsfull partner.