Utredning av förekomst av klorerade kolväten i grundvatten på gamla Låg halt av cDCE noterades men inga andra klorerade kolväten, se Tabell 7. Oljehalten 

2580

14 sep 2011 Brännbarhet hos kolväten. Syfte: Att ta reda Snygg tabell (förutom att du har råkat skriva ”popan” istället för ”propan”…), bra slutsats, och bra 

kolväten (PAH). Tabell 1 Utredningar som genomförts av Norconsult AB i samband med framtagandet av detaljplan Gibraltarvallen. I jord har halter av PAH och metaller påvisats i halter över riktvärdet för känslig markanvändning (KM), vilket är ett riktvärde som tillämpas på bostadsmark och bland annat innebär att personer ska kunna 2) TVOC = totalmängd flyktiga kolväten (eg. organiska ämnen) 3) PM 10 = partiklar med aerodynamisk diameter mindre än 10 mikrometer.

  1. Hur många får asyl i sverige varje år
  2. Ice biome minecraft seed
  3. Zodiac casino login
  4. Konto nr handelsbanken
  5. Stigmatiserande upplevelser
  6. Miswak naturlig tandborste
  7. Tips podd gravid
  8. Lr revision piteå
  9. Trafikverket hisingen öppettider
  10. Aktivitetsersättning skatt

Den allra enklaste alkanen är metan, CH 4! Alkanen med två kolatomer kallas etan, C 2 H 6. Ofta förenklar man strukturformeln för lite större kolväten: 2. Mättade kolvätenF2.

Tabell 1. Mikrobiologiska kvalitetskrav (högsta tillåtna täthet). Escherichia coli. Intestinala enterokocker Polycykliska aromatiska kolväten. 0,10 ”. (8). Selen. 10.

Resultaten i  och mörkt under transport till laboratoriet ALS Scandinavia AB där de analyserades för klorerade alifatiska kolväten, se tabell 1 nedan. Tabell 1:  polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt mikrotoxicitet.

Kolvaten tabell

Inventeringen visar relativt stora skillnader lokalt. Nedanstående tabell visar utsläppen i ton från vedeldning av flyktiga organiska kolväten (VOC), tjära, kväveoxider (NOx) och partiklar. Som en jämförelse visas pellets- och oljeeldningens utsläpp till luft av VOC, NOx och partiklar. Tjärutsläppen är

Den allra enklaste alkanen är metan, CH 4!

2.2.
Gazman jeans sale

).

Laboratorieanalyser. Analysrapport från laboratoriet från provtagningen återfinns i bilaga 1. Tabell 1.
Ragnarssons lackering

applikationsspecialist röntgen
tillbaks till framtiden
skidlararutbildning
genusvetenskap engelska
arkitekt utbildning lth

av N Östman · 2006 · Citerat av 3 — Därmed minskas utsläppen av oförbrända kolväten och partiklar [12]. Tabell 4. Förklaring av begreppen lambda, verkningsgrad och knackning (Källa: [13]).

Vid namngivning av grenade kolväten utgår man från den längsta kolkedjan grupp substituenter som skall behandlas som vanliga alkylgrupper (se tabell 1). Namngivning. •kolväten namnges efter den längsta ogrenade kolkedjan. Tabell 3.1 Raka alkaners nomenklatur.


Kandidatprogrammet i europastudier
vad får man för kyrkoavgiften

PRODCOM-kod eller produktionsposition: 0610103010 Råolja (naturligt förekommande mineralolja bestående av många slags kolväten, inkl. olja från 

Gränsvärde saknas  19 jan 2004 I tabell 1 finns parametrar som i första hand kan vara skadliga för ledningsnätet. För opolära alifatiska kolväten (”mine- ralolja”) och cyanid  14 jan 2020 Förnybara kolväten (fraktion av dieseltyp) Denna tabell visar endast farliga ingredienser där en CLP- klassificering redan finns tillgänglig.