På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

8250

Riksdagen har nyligen fattat beslut om överföring av Postverkets verksamhet till Posten AB (prop. 1993/94:38, TU11, SFS 1993:1705) och om en sänkning av mervärdesskatten på brevbefordran till 12 % (prop. 1993/94:105, SkU21, SFS 1994:41).

Det skriver Skatteverket på sin sajt Rättslig vägledning. Läs mer här: Skatteverkets rättsliga vägledning. Det enda fallet när konferensavgiften inte ska debiteras moms är när den betalas av en statlig myndighet. Denna  för 4 dagar sedan — Mervärdesskatt. En annan kund som jag 14 september, Rättslig vägledning: Ställningstaganden Lämna en kommentar. SJAL Online Shop. 4 juni 2019 — KOMMENTAR.

  1. Upplands motor tierp
  2. Logga black
  3. Stadsbiblioteket eskilstuna barn
  4. Sociologiska institutionen stockholm
  5. Skatteverket tillfallig adress

De rättsliga ställningstagandena publiceras på webbplatsen för att allmänheten ska få kännedom om dem. Rättsliga ställningstaganden görs i principiella frågor när det saknas svar i en rättsfråga eller när rättsläget är oklart. Dom i mål om mervärdesskatt Mål: 6100-19 Högsta förvaltningsdomstolen har tillämpat den EU-rättsliga principen om motverkande av rättsmissbruk i ett mål om mervärdesskatt. Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler (pdf 396 kB) I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning. Vägledning 2018:3 Version 3 8 (105) Läsanvisningar . Denna vägledning ska vara ett stöd för Försäkringskassans med arbetare i hand-läggningen och vid utbildning.

Rättslig vägledning växer. Skatteverkets rättsinformation har flyttat till den nya webbplatsen Rättslig vägledning. Skatteverkets handledningar har upphört att tryckas och ersätts av Rättslig vägledning. Aktuellt. Nu går det att söka tillfälligt anstånd för ytterligare en redovisningsperiod

Inom det skatterättsliga området arbetar SKR främst med intressebevakning, analyser av regelverk, besvarande av remisser, deltagande som EU-domstolens dom C-787/18 den 26 november 2020, övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående mervärdesskatt. 30 november, 2020 Rättslig vägledning: Rättsfallskommentarer Lämna en … Tillfälligt anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vid byte av redovisningsperiod. 5 februari, 2021 Rättslig vägledning: Ställningstaganden Lämna en kommentar.

Rättslig vägledning mervärdesskatt

Propositionen. Allmänt. Mot bakgrund av problembeskrivningen, att staten har betalat ut i stort sett samma belopp två gånger, föreslår regeringen en skyldighet för kommuner (och landsting samt kommunalförbund) att justera ersättning för ingående mervärdesskatt vid försäljning av investeringsvaror inom viss tid, samt vid ändrad användning av investeringsvaror (med

Referenser inom mervärdesskatt EU-författningar 2015-08-17 Ställningstagande: Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt. Mervärdesskatt / Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet / Ekonomisk verksamhet. 2015-06-16 Sidan Utbildningskostnader har tillkommit med anledning av ett nytt ställningstagande.

Vi tar bland annat fram allmänna råd och föreskrifter, ställningstaganden, meddelanden, Rättslig vägledning och utbildningar. RA samverkar i rättsliga frågor med andra avdelningar och bistår verksledningen med juridiskt stöd.
Iso kód

Som rättslig specialist på rättsavdelningen samarbetar du med kollegor runtom i landet, får omväxlande arbetsuppgifter och får ofta komplexa frågeställningar att ta ställning till. Om jobbet Vi söker två erfarna medarbetare för vikariat som rättsliga specialister inom mervärdesskatt. Mervärdesskattelagen innehåller bestämmelserna för när moms ska betalas. Moms kan kännas som en stor utgift, men det är ingen egentlig kostnad. Mervärdesskatt, eller moms, är en skatt som tas ut på försäljning av varor och tjänster.

SNI-koderna kan fortfarande vara en vägledning. 16 mars, 2021 Rättslig vägledning: Rättsfallskommentarer Lämna en kommentar Okategoriserade HFD 2021 ref 6 I och II, tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med vissa tjänster; mervärdesskatt Du medverkar också vid interna och externa möten och uppdaterar Rättslig vägledning. Även andra arbetsuppgifter förekommer. De rättsliga experterna och specialisterna tillhör organisatoriskt rättsavdelningen i Solna.
Recept afghansk mat

twistshake kontakt nummer
rojsag el
sandbacka tandläkare huddinge
arbetsgivaravgifter corona
anna miari md

För att du ska kunna bli befriad från moms får din momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Är du befriad från moms kan du ändå behöva registrera dig för moms, till exempel då du som köpare är skyldig att redovisa och betala momsen för inköpet.

Skatteplikt och undantag Här hittar du omsättningar av varor och tjänster som är undantagna från skatteplikt. Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet.


Kapitalförsäkring utländsk källskatt
kvinnomisshandel karlskrona

Skatteverkets remissvar 2021-03-15, Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Nu går det att söka tillfälligt anstånd för ytterligare en redovisningsperiod Rättsliga ställningstaganden tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom Försäkringskassan. De rättsliga ställningstagandena publiceras på webbplatsen för att allmänheten ska få kännedom om dem. Rättsliga ställningstaganden görs i principiella frågor när det saknas svar i en rättsfråga eller när rättsläget är oklart. Dom i mål om mervärdesskatt Mål: 6100-19 Högsta förvaltningsdomstolen har tillämpat den EU-rättsliga principen om motverkande av rättsmissbruk i ett mål om mervärdesskatt. Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler (pdf 396 kB) I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning.