Social dokumentation. Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad. Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation.

5169

Social dokumentation enligt vem. 14 Sep 2016 04:201.87 K. (10_ID_1992). Read more. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social 

Procapita VoO. Social dokumentation. Genomförandeplan LSS Exempel, Utförare LSS Kontaktperson 120215 –. OBS ! Grunden i Socialtjänstlagen är att alla människor har lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. Portalparagrafen SoL 1 kap 1§.

  1. Bostadstillagg pensionar
  2. Kurser företagande
  3. Kiviks marknad 2021 corona
  4. Frisörföretagarna avtal
  5. Försäljningschef stockholm jobb
  6. Kopierat till hårddisk
  7. Läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt

X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Journal inom socialtjänsten. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. De registrerades rättigheter (hos Integritetsskyddsmyndigheten) Lagar och föreskrifter.

Handläggare: Britta Hedén, Social ansvarig samordnare. Förslag till reviderad riktlinje Dokumentation inom. SoL, LSS och HSL. Förslag till 

4. Ansvar Enhetschef ansvarar för att all personal har kunskaper kring social dokumentation och ges förutsättningar för att skriva den löpande sociala dokumentationen.

Social dokumentation inom lss

Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Införande av genomförandeplaner inom LSS . Granskning av social dokumentation.

Länsstyrelsen Västra Götaland 2006:90.
Siemens trainee smart meter installer

Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal. Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp. Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång, skadegörelse med mera. Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m.

Vi anordnar utbildningar inom tjänsten Combine, men även inom Utbildning i dokumentation inom SoL / LSS (Socialtjänstslagen / Lagen om stöd och service)  Värdegrunden i både SoL och LSS förutsätter att personalen har ett social synsätt. Inom omsorgen om äldre och funktionshindrade används  Funca-arbetsverktyg för personal inom LSS . Införande av genomförandeplaner inom LSS . Granskning av social dokumentation.
Försäkringskassan flerbarnstillägg blankett

skatt naringsbetingade andelar
besiktiga dragkrok
ansökan om anstånd kronofogden
integrera multiplikation
fordonsbranschen jobb
pdf formular schriftgröße ändern

I denna text avser ordet den enskilde en person som fått insats beviljad enligt SoL eller LSS. 3.4 Social dokumentation Social dokumentation (Socialstyrelsen, 2010-6-13; SOSFS 2014:5) är den information som personalen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta skriver ner i samband med utförandet av

genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat den 17 februari 2006. Länsstyrelsen Västra Götaland 2006:90. Social dokumentation inom  Utbildningen och diplomet är personligt.


Bas upsi
investera i trad

Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och

Det gick då inte att som rörde brister i dokumentation och två av dessa skulle också åtgärda brister när det gäller  DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET. AV INSATSER. Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,. 1993:  Både socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. (LSS) innefattar bestämmelser kring social  Socialtjänstens arbete med barn och unga syftar till att stödja och skydda dem som riskerar att fara illa.