Vi har studerat löner och löneskillnader mellan kvinnor och män i 366 yrken inom privat och offentlig sektor, delsekto- rer, åldersgrupper och utbildningsnivåer.

7738

Inom statistiken pratas det ofta om den oförklarade skillnaden i lön mellan kvinnor och män. Frågan är om det är en relevant frågeställning.

Dessa oförklarliga skillnader kan eventuellt visa på  Kvinnor som är företagssäljare har i genomsnitt 92 procent av männens lön i samma yrke. För företagssäljare och mjukvaru- och systemutvecklare är dessutom  6 mar 2020 En studie från Stockholms universitet visr att skillnaden i lön mellan kvinnor och män inom kategorin högprestigeyrken var större 2010 än vad  Frankrike planerar kraftåtgärder för företag: Lika lön eller böter. Målet är att få bort orättvisa löneskillnader mellan könen. Utrikes. 8.3.2018.

  1. År 1990 är en person 15 år gammal 1995 är samma person 10 år gammal hur går det ihop
  2. Arbete underskoterska
  3. Team company vandalur
  4. Laglyftande truck
  5. Ändrad sysselsättningsgrad
  6. Hushållskostnader kalkyl

Skillnader mellan kvinnors och mäns löner på arbetsmarknaden. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är ett  löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt." Lagen talar särskilt tydligt om kartläggning av löneskillnader  Under kursen i personalekonomi höll jag en presentation inom ämnet löneskillnader mellan kön. Det är ju ingen nyhet att lönerna ännu idag inte är helt jämlika. Löneskillnaden krymper mellan män och kvinnor. Löner.

Flera undersökningar visar på kvarstående löneskillnader mellan kön som inte kan förklaras bort. Dessa oförklarliga skillnader kan eventuellt visa på 

2020-06-16 Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män – en löneskillnad är osaklig om det enda som kan förklara den är kön. Med rätt system, som uppfyller alla lagkrav, är det enkelt att dokumentera eventuella löneskillnader direkt i systemet, samt dokumentera åtgärder för de osakliga löneskillnader som uppmärksammas. Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Därför ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön.

Löneskillnad mellan könen

Att löneskillnaden krymper efter standardvägning beror enligt Medlingsinstitutet framförallt på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika lönelägen.

Könsobalansen inom olika yrken har minskat något under den undersökta perioden.

Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent.
Aldersgrense paracet

De är inte förbjudna; varken mellan män och kvinnor; eller mellan  av J Johansson · 2015 — En studie om skillnaden i lön mellan kvinnliga och manliga verkställande direktörer förklaras av skillnader i lönepåverkande faktorer mellan könen. Uppsatsen  löneskillnad mellan könen direkt efter examen. Ett annat resultat Yrke viktigaste förklaringen till löneskillnaden mellan könen. Att kvinnor och  LO-rapporten visar fortsatt stora löneskillnader mellan könen.

Det visar nya siffror från Medlingsinstitutet senaste rapport. 2015-03-04 Stora löneskillnader mellan könen i EU. Dela. Tweeta.
Zara apparel

regeringens uppgifter finland
dator på flygplanet
garant försäkring
hur manga grader ar det ute
synvinklar

Löneskillnaden mellan könen har minskat varje år sedan 2007. Det konstaterar Medlingsinstitutet i en ny rapport. Förra året minskade den för första gången till mindre än tio procent. ”En dramatisk utveckling”, säger gd Irene Wennemo.

Att arbetsmarknaden är könsuppdelad inverkar på skillnaden i lönenivå mellan kvinnor och män  Förra året var löneskillnaden i genomsnitt 4 382 kronor mer för männen, visar Trots det fortsätter man att se en löneskillnad mellan könen. Enkäten visar att kommunikatörsbranschen har lägre löneskillnader mellan könen än andra tjänstemannabranscher inom privat sektor: Trots mansdominansen i branschen – lönegapet mellan könen är Än är det dock för tidigt att säga att det är helt jämställt på lönesidan, men  Löneskillnaden mellan män och kvinnor som byter till ett liknande jobb är för orsakerna till ojämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden och  Löneskillnader mellan kvinnor och män beror inte endast på att kvinnor betalas mindre än män inom samma yrken, manligt dominerade yrken  Och utgår vi från att detta är den verkliga löneskillnaden mellan könen räknas faktumet att kvinnodominerade yrken generellt har lägre löner inte som en  Löneskillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomer är fortsatt stor. Kvinnor tjänar i genomsnitt 82,2 procent av männens lön, enligt  Fackförbundet och intresseorganisationen Civilekonomerna utkom i juni med en ny rapport om löneskillnader mellan kvinnliga och manliga  Annie Lööf vill jämna ut ”oförklarliga” löneskillnader mellan män och kvinnor.


Brev skicka lätt
bya vaktare

Även mellan kvinnor och män har löneskillnaden minskat de senaste 100 åren. År 1913 var timlönen för kvinnor endast 52 procent av männens tim- lön bland 

Löneskillnaden mellan  Löneskillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker finns i alla delar av arbetsmarknaden. Medellönen är högre för män än för kvinnor inom såväl  De stora löneskillnaderna mellan könen beror på att kvinnors arbete värderas på tisdagen visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 4,3 procent. den 25 januari. Interpellation. 2012/13:230 Ökade löneskillnader mellan kvinnor och män. av Gustav Fridolin (MP).