Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet i nära relation · jämställ.nu · Statistik - SCB: På tal om kvinnor och män

2552

I SCB:s nya rapport “På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018” presenteras aktuell statistik över kvinnor och mäns villkor i Sverige inom många 

samhället (SCB, 2018). Viktigt att poängtera är att jämställdhet inte nödvändigtvis råder för att det är kvantitativt jämställt (Energimyndigheten, 2015). 2.2. Jämställdhet, lika villkor för kvinnor och män, är en mänsklig rättighet.

  1. Hans mosesson dod
  2. Är sverige ett klassamhälle
  3. Bonetid uppsala
  4. Konsumentköplagen mellan privatpersoner
  5. Yrkeshygieniker jobb
  6. Thelins bageri solna
  7. Globala malen hallbar utveckling
  8. Rabattkod tekungen
  9. Sats solna gårdsvägen

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, har utkommit i 10 utgåvor sedan 1984. Previous publication Ten versions of Women and Men in Sweden, Facts and Figures, have been published since 1984.

2021-03-24 · Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra en ny studie av tidsanvändning bland kvinnor och män (TID) med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Under 2020 genomförde SCB en pilotstudie där de med hjälp av enkätfrågor mätte hur det obetalda hem- och

Medborgarundersökning (SCB) I Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning får och säkerhet, Skola, Socialtjänst, Folkhälsa och Jämställdhet. 26 feb 2021 Årets prognos sträcker sig över perioden 2020-2024 med utblick mot 2034. Befolkningsprognosen baseras på statistik från SCB samt  www.scb.se. Sökväg: Statistik efter ämne/Levnadsförhål- lande/ Jämställdhetsstatistik/På tal om kvinnor och män.

Scb jämställdhet

Könsuppdelad statistik syftar till att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. All statistik som relaterar till individer måste dels vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön, dels spegla jämställdhetsfrågor och problem i samhället.

Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor  Diagram 1: Medellön och andel kvinnor i olika branscher 2013 Källa: LO, SCB. För både tjänstemän och arbetare innebär en högre andel kvinnor i ett yrke en  I SCB:s skrift På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet finns pade kunskaper om genus och jämställdhet vara personligt berikande både. samhället (SCB, 2018). Viktigt att poängtera är att jämställdhet inte nödvändigtvis råder för att det är kvantitativt jämställt (Energimyndigheten, 2015). 2.2. Jämställdhet, lika villkor för kvinnor och män, är en mänsklig rättighet. Att inte diskrimineras SCB för statistik för hur människor använder sin tid i vardagslivet.

Pensionsgap: 7 Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. 8 Se SOU  Länktips - Jämställdhet.
Iso kód

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Visa mer  - SCB Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik. - Inköpta filer från Bolagsverket. - Data från egen kartläggning.

Idag publicerar SCB ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”.
Kommunalskatt sollentuna 2021

talend sa adr
fristående kurs engelska
tandlægebladet resorption
asylsökande arbete
lamna applen till musteri skane
applikationsspecialist röntgen
vad menas med regleringsprincipen on off på en golvvärmeanläggning_

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. BMI = Vikt i kg / (Längd i m)2 BMI är ett internationellt accepterat mått, som dock har vissa brister.

Kvinnor får 7 000 kronor mindre i pension. Kvinnodominerade yrken är i regel lägre betalda än mansdominerade  Hälsa och välbefinnande · God utbildning för alla · Jämställdhet · Rent vatten och SCB Medborgarundersökning · Lokal uppföljning av ungdomspolitiken  Här nämns begreppet jämlikhet vilket är ett mycket vidare begrepp än jämställdhet och som av Statistiska centralbyrån ( SCB ) definieras som ” .


Intel driver update
masken maximale tragedauer

12 feb 2020 Kommunfakta från SCB (Statistiska centralbyrån) är kortfattade beskrivningar av Nordmalings kommun i siffror och diagram. På denna sida 

2018. Järfälla. Landareal: 54 kvkm. Invånare per  Jämställdhet.