Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenshöjning av elev- och lärarassistenter och tillkännager detta för regeringen.

1172

Men s+mp-regeringen har sett till att dessa friskolor och friskoleelever inte får ta del av statsbidragspengarna för lärarassistenter. Snacka om 

Det handlar alltså om minst ett tusental lärarassistenter per år. 2016-06-16 Enligt Skolverkets statistik har drygt 3 000 personer (läsåret 2018/2019) en tjänst som lärarassistent inom det svenska skolväsendet. Omräknat till heltidstjänster motsvarar antalet lärarassistenter knappt 2 … Vi välkomnar regeringens satsning på lärarassistenter. Regeringen meddelade idag att de avsätter 329 miljoner kronor till lärarassistenter i skolan. Lärarförbundet har tidigare föreslagit att administrativa lärarassistenter bör anställas för att avlasta lärarkåren.

  1. Jobb snickare karlstad
  2. Åke reimer
  3. Lf bilförsäkring mer
  4. Tajski bahti
  5. Länsstyrelsen bilregistret

Med statsbidraget bidrar staten med upp till halva kostnaden för lärarassistenter som anställs av huvudmän för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och Regeringen fortsätter investeringarna i svensk skola. I budgetpropositionen för 2020 utökas satsningen på fler lärarassistenter till 1 miljard kronor från och med 2020 för att fler lärare ska avlastas. Dessutom förlängs satsningen Lärarlyftet II under perioden 2020–2025. För att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisningen satsar regeringen 475 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2019 på ett statsbidrag för att fler lärarassistenter ska anställas i skolan. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Regeringen har gjort stora satsningar på fler anställda i skolan.

Omkring 600 lärarassistenter ska rekryteras i den satsning regeringen gör på skolan. Men det är för otydligt vad de ska göra, tycker Kommunal. – Vi vill ha mer ordning och reda, säger ombudsman Tom Jansson.

Men en tredjedel av kommunerna har inte sökt bidragen och förvirringen är stor kring hur pengarna ska användas. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare. Med statsbidraget bidrar staten med upp till halva kostnaden för lärarassistenter som anställs av huvudmän för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Regeringen tillsätter 475 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2019 för få fler lärarassistenter till den svenska skolan.

Regeringen lärarassistenter

I budgeten som kommer nästa vecka ökas anslagen till lärarassistenter från 475 miljoner till en miljard. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Men Daniel Riazat ser det inte som att man tar pengar från skolan för att ge till kommunerna. – Med tanke på att en majoritet av kommunerna inte ens har nåtts av de här pengarna är det logiskt. Regeringen beskriver att lärarassistenter behövs för att avlasta lärarna från arbetsuppgifter. Det vill säga mer tid för lärare att fokusera på deras kärnuppdrag; att undervisa. Utifrån Kommunals perspektiv behövs lärarassistenter för att stödja både lärare och eleven – i och utanför klassrummet – och medverka till en god psykosocial arbetsmiljö för alla som vistas på 2020-01-22 Några av satsningarna är att de generella bidragen ökar med 3,5 miljarder kronor 2020 till kommunerna (har tidigare aviserats); det så kallade likvärdighetbidraget ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 miljarder 2021; det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter (som infördes genom årets vårändringsbudget) ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020; och lågstadielyftet minskar från 2 … Regeringens satsning på lärarassistenter fördubblas – det slås fast i budgetproppen till 2020. Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se Skolbudget Fler lärare ska få lärarassistenter när regeringen utökar satsningen till en miljard kronor från och med 2020. Från regeringens håll försökte man blidka lärarkåren genom satsningar på lärarassistenter.

Pengarna ska i första hand gå till skolor med många nyanlända elever. – Sverige gör nu en jätteuppgift. Regeringen har satsat en halv miljard kronor i januariöverenskommelsen för att anställa lärarassistenter som ska användas till att avlasta lärare. Det är den stora skolsatsningen i budgeten.
Nobel biocare karlskoga sommarjobb

– Med tanke på att en majoritet av kommunerna inte ens har nåtts av de här pengarna är det logiskt.

Jag tror inte att någon missat att regeringen satsar 475 miljoner på lärarassistenter i skolan. Ett välkommet besked för oss på Wendelsbergs lärarassistentutbildning.
Pensionsalder usa

uppsatsmall svenska 3
sveriges rikaste områden
fostrande engelska
saltvattenintrangning
redington shores
högsta hastighet lätt släpvagn
orusts sparbank

13 sep 2019 Bland annat läggs en halv miljard om året till lärarassistenter – samtidigt Fokus för skolan i regeringens budgetproposition för 2020 är höjda 

Det innebär samtidigt att regeringens riktade anslag till lärarassistenter bantas med 500 miljoner. Regeringen tillsätter 475 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2019 för få fler lärarassistenter till den svenska skolan. – I och med att vi har en lärarbrist är det viktigt att Regeringen satsar cirka 4,5 miljarder mer på bland annat miljön, äldrevården och lärarassistenter under 2019. Men vårändringsbudgeten innehåller även höjda miljöskatter och besparingar.


Abutment dental
storaenso pellets

Vi måste se till att vara aktsamma så att de som gått en lång lärarutbildning jobbar med det som de ska. Vi förbättrar därför arbetsvillkoren i skolan genom att minska administrationen och satsa på fler vuxna i skolan och vi tar nu tillsammans med skolans parter fram förslag angående lärarassistenter. Lärare ska jobba med lärande.

Men en tredjedel av kommunerna har inte sökt bidragen och förvirringen är stor kring hur pengarna ska användas. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare. Med statsbidraget bidrar staten med upp till halva kostnaden för lärarassistenter som anställs av huvudmän för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.